Zhexing Wen

Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 38

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Article

Zika Virus Infection Induces DNA Damage Response in Human Neural Progenitors That Enhances Viral Replication

by Christy Hammack; Sarah C. Ogden; Joseph C. Madden; Angelica Medina; Chongchong Xu; Ernest Phillips; Yuna Son; Allaura Cone; Serena Giovinazzi; Ruth A. Didier; David M. Gilbert; Hongjun Song; Guoli Ming; Zhexing Wen; Margo A. Brinton; Akash Gunjan; Hengli Tang

2019

Article

Expression of expanded GGC repeats within NOTCH2NLC causes behavioral deficits and neurodegeneration in a mouse model of neuronal intranuclear inclusion disease

by Qiong Liu; Kailin Zhang; Yunhee Kang; Yangping Li; Penghui Deng; Yujing Li; Yun Tian; Qiying Sun; Yu Tang; Keqin Xu; Yao Zhou; Jun-Ling Wang; Jifeng Guo; Kun Xia; Qingtuan Meng; Emily Allen; Zhexing Wen; Hong Jiang; Lu Shen; Ranhui Duan; Bing Yao; Beisha Tang; Peng Jin; Yongcheng Pan

2022

Article

Genetics and epigenetics of psychiatric diseases-volume II

by Qiyang Li; Yuanyuan Gai; Zhexing Wen; Weihua Yue; Cunyou Zhao

2022

Article

TSPAN5 influences serotonin and kynurenine: pharmacogenomic mechanisms related to alcohol use disorder and acamprosate treatment response

by Ming-Fen Ho; Cheng Zhang; Lingxin Zhang; Lixuan Wei; Ying Zhou; Irene Moon; Jennifer R Geske; Doo-Sup Choi; Joanna Biernacka; Mark Frye; Zhexing Wen; Victor M Karpyak; Hu Li; Richard Weinshilboum

2020

Article

Structural interaction between DISC1 and ATF4 underlying transcriptional and synaptic dysregulation in an iPSC model of mental disorders

by Xinyuan Wang; Fei Ye; Zhexing Wen; Ziyuan Guo; Chuan Yu; Wei-Kai Huang; Francisca Rojas Ringeling; Yijing Su; Wei Zheng; Guomin Zhou; Kimberly M Christian; Hongjun Song; Mingjie Zhang; Guo-Li Ming

2021

Article

Robust Hi-C Maps of Enhancer-Promoter Interactions Reveal the Function of Non-coding Genome in Neural Development and Diseases

by Leina Lu; Xiaoxiao Liu; Wei-Kai Huang; Paola Giusti-Rodriguez; Jian Cui; Shanshan Zhang; Wanying Xu; Zhexing Wen; Shufeng Ma; Jonathan D Rosen; Zheng Xu; Cynthia F Bartels; Riki Kawaguchi; Ming Hu; Peter C Scacheri; Zhili Rong; Yun Li; Patrick F Sullivan; Hongjun Song; Guo-Li Ming; Yan Li; Fulai Jin

2020

Article

Chimeric Peptide Species Contribute to Divergent Dipeptide Repeat Pathology in c9ALS/FTD and SCA36

by Zachary McEachin; Tania F Gendron; Nisha Raj; María García-Murias; Anwesha Banerjee; Ryan Purcell; Patricia Ward; Tiffany W Todd; Megan E Merritt-Garza; Karen Jansen-West; Chadwick Hales; Tania García-Sobrino; Beatriz Quintáns; Christopher J Holler; Georgia Taylor; Beatriz San Millán; Susana Teijeira; Toru Yamashita; Ryuichi Ohkubo; Nicholas Boulis; Chongchong Xu; Zhexing Wen; Nathalie Streichenberger; Brent L Fogel; Thomas Kukar; Koji Abe; Dennis W Dickson; Manuel Arias; Jonathan Glass; Jie Jiang; MariadeLourdes Tansey; María-Jesús Sobrido; Leonard Petrucelli; Wilfried Rossoll; Gary Bassell

2020