Zhexing Wen

Contact Information:

Phone: 404-727-9720

Email: zhexing.wen@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Asst Professor

SOM: Psych: Admin

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 14

  1. 1
  2. 2

Article

Epigenetic Regulations in Neuropsychiatric Disorders

by Janise N. Kuehner; Emily C. Bruggeman; Zhexing Wen; Bing Yao

2019

Article

A Bayesian framework that integrates multi-omics data and gene networks predicts risk genes from schizophrenia GWAS data

by Quan Wang; Rui Chen; Feixiong Cheng; Qiang Wei; Ying Ji; Hai Yang; Xue Zhong; Ran Tao; Zhexing Wen; James S. Sutcliffe; Chunyu Liu; Edwin H. Cook; Nancy J. Cox; Bingshan Li

2019

Article

Zika-Virus-Encoded NS2A Disrupts Mammalian Cortical Neurogenesis by Degrading Adherens Junction Proteins

by Ki-Jun Yoon; Guang Song; Xuyu Qian; Jianbo Pan; Dan Xu; Hee-Sool Rho; Nam-Shik Kim; Christa Habela; Lily Zheng; Fadi Jacob; Feiran Zhang; Emily M. Lee; Wei-Kai Huang; Francisca Rojas Ringeling; Caroline Vissers; Cui Li; Ling Yuan; Koeun Kang; Sunghan Kim; Junghoon Yeo; Yichen Cheng; Sheng Liu; Zhexing Wen; Cheng-Feng Qin; Qingfeng Wu; Kimberly M. Christian; Hengli Tang; Peng Jin; Zhiheng Xu; Jiang Qian

2017

Article

Brain-Region-Specific Organoids Using Mini-bioreactors for Modeling ZIKV Exposure

by Xuyu Qian; Ha Nam Nguyen; Mingxi M. Song; Christopher Hadiono; Sarah C. Ogden; Christy Hammack; Bing Yao; Gregory Hamersky; Fadi Jacob; Chun Zhong; Ki-Joon Yoon; William Jeang; Li Lin; Yujing Li; Jai Thakor; Daniel Berg; Ce Zhang; Eunchai Kang; Michael Chickering; David Nauen; Cheng-Ying Ho; Zhexing Wen; Kimberly M Christian; Pei-Yong Shi; Brady J. Maher; Hao Wu; Peng Jin; Hao Tang; Hongjun Song; Guo-li Ming

2016

Article

Identification of small-molecule inhibitors of Zika virus infection and induced neural cell death via a drug repurposing screen

by Miao Xu; Emily M. Lee; Zhexing Wen; Yichen Cheng; Wei-Kai Huang; Xuyu Qian; Julia TCW; Jennifer Kouznetsova; Sarah C. Ogden; Christy Hammack

2016

Article

Long-Range GABAergic Inputs Regulate Neural Stem Cell Quiescence and Control Adult Hippocampal Neurogenesis

by Hechen Bao; Brent Asrican; Weidong Li; Bin Gu; Zhexing Wen; Szu-Aun Lim; Issac Haniff; Charu Ramakrishnan; Karl Deisseroth; Benjamin Philpot; Juan Song

2017

Article

Molecular signatures associated with ZIKV exposure in human cortical neural progenitors

by Feiran Zhang; Christy Hammack; Sarah C. Ogden; Yichen Cheng; Emily M. Lee; Zhexing Wen; Xuyu Qian; Ha Nam Nguyen; Yujing Li; Bing Yao; Miao Xu; Tianlei Xu; Li Chen; Zhiqin Wang; Hao Feng; Wei-Kai Huang; Ki-jun Yoon; Chao Shan; Luoxiu Huang; Zhaohui Qin; Kimberly M. Christian; Pei-Yong Shi; Mingjinag Xu; Menghang Xia; Wei Zheng; Hao Wu; Hongjun Song; Hentli Tang; Guo-Li Ming; Peng Jin

2016

Article

Novel schizophrenia risk factor pathways regulate FEZ1 to advance oligodendroglia development

by Xianjun Chen; Li Ku; Ruyi Mei; Guanglu Liu; Chongchong Xu; Zhexing Wen; Xiaofeng Zhao; Fei Wang; Lan Xiao; Yue Feng

2017

Subjects

Article

Kinase network dysregulation in a human induced pluripotent stem cell model of DISC1 schizophrenia

by Eduard Bentea; Erica A.K. Depasquale; Sinead M. O'Donovan; Courtney R. Sullivan; Micah Simmons; James H. Meador-Woodruff; Ying Zhou; Chongchong Xu; Bing Bai; Junmin Peng; Hongjun Song; Guo-li Ming; Jarek Meller; Zhexing Wen; Robert E. McCullumsmith

2019

Article

Systems Analysis of the 22q11.2 Microdeletion Syndrome Converges on a Mitochondrial Interactome Necessary for Synapse Function and Behavior

by Avanti Gokhale; Cortnie Hartwig; Amanda A Freeman; Julia L. Bassell; Stephanie Zlatic; Christie Sapp Savas; Trishna Vadlamudi; Farida Abudulai; Tyler T. Pham; Amanda Crocker; Erica Werner; Zhexing Wen; Gabriela M Repetto; Joseph A. Gogos; Steven M. Claypool; Jennifer K. Forsyth; Carrie E. Bearden; Jill Glausier; David A. Lewis; Nicholas Seyfried; Jennifer Kwong; Victor Faundez

2019