Zixu Mao PhD

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 25

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Article

Modulation of Neuronal Survival Factor MEF2 by Kinases in Parkinson’s Disease

by Yue Yin; Hua She; Wenming Li; Qian Yang; Shuzhong Guo; Zixu Mao

2012

Article

Regulatory coupling between long noncoding RNAs and senescence in irradiated microglia

by Anan Xu; Rong Li; Anbang Ren; Haifeng Jian; Zhong Huang; Qingxing Zeng; Baiyao Wang; Jieling Zheng; Xiaoyu Chen; Naiying Zheng; Ronghui Zheng; Yunhong Tian; Mengzhong Liu; Zixu Mao; Aimin Ji; Yawei Yuan

2020

Article

Linc-RA1 inhibits autophagy and promotes radioresistance by preventing H2Bub1/USP44 combination in glioma cells

by Jieling Zheng; Baiyao Wang; Rong Zheng; Jian Zhang; Chunyue Huang; Ronghui Zheng; Zhong Huang; Wenze Qiu; Mengzhong Liu; Kaijun Yang; Zixu Mao; Aimin Ji; Yawei Yuan

2020

Article

microRNA-124 inhibits stem-like properties and enhances radiosensitivity in nasopharyngeal carcinoma cells via direct repression of expression of JAMA

by Yunhong Tian; Yunming Tian; Yinuo Tu; Guoqian Zhang; Xing Zeng; Jie Lin; Meiling Ai; Zixu Mao; Ronghui Zheng; Yawei Yuan

2020

Article

Regulation of ER stress-induced autophagy by GSK3β-TIP60-ULK1 pathway.

by Tiejian Nie; Shaosong Yang; Hongwei Ma; Lei Zhang; Fangfang Lu; Kai Tao; Ronglin Wang; Ruixin Yang; Lu Huang; Zixu Mao; Qian Yang

2016

Article

Perturbation of Transcription Factor Nur77 Expression Mediated by Myocyte Enhancer Factor 2D (MEF2D) Regulates Dopaminergic Neuron Loss in Response to 1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)

by Matthew P. Mount; Yi Zhang; Mandana Amini; Steve Callaghan; Jerzy Kulczycki; Zixu Mao; Ruth S. Slack; Hymie Anisman; David S. Park

2013

Article

Phosphorylation of LAMP2A by p38 MAPK couples ER stress to chaperone-mediated autophagy

by Wenming Li; Jinqiu Zhu; Juan Dou; Hua She; Kai Tao; Haidong Xu; Qian Yang; Zixu Mao

2017