Zhihao Li PhD

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 17

  1. 1
  2. 2

Article

FMRI Study of Mesial Temporal Lobe Epilepsy Using Amplitude of Low-Frequency Fluctuation Analysis

by Zhiqiang Zhang; Guangming Lu; Yuan Zhong; Qifu Tan; Huafu Chen; Wei Liao; Lei Tian; Zhihao Li; Jixin Shi; Yijun Liu

2010

Article

Dynamic thalamus parcellation from resting-state fMRI data

by Bing Ji; Zhihao Li; Kaiming Li; Longchuan Li; Jason Langley; Hui Shen; Shengdong Nie; Renjie Zhang; Xiaoping Hu

2016

Article

Cross-modal temporal order memory for auditory digits and visual locations: an fMRI study

by Daren Zhang; Xiaochu Zhang; Xiwen Sun; Zhihao Li; Zhaoxin Wang; Sheng He; Xiaoping Hu

2004