Younghyoun Yoon PhD

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 13

  1. 1
  2. 2

Article

Inhibition of the CXCL12/CXCR4-Axis as Preventive Therapy for Radiation-Induced Pulmonary Fibrosis

by Hui-Kuo Shu; Younghyoun Yoon; Samuel Hong; Kaiming Xu; Huiying Gao; Chunhai Hao; Edilson Torres-Gonzalez; Cardenes Nayra; Mauricio Rojas; Hyunsuk Shim

2013

Article

Development of CXCR4 modulators by virtual HTS of a novel amidesulfamide compound library

by Renren Bai; Qi Shi; Zhongxing Liang; Younghyoun Yoon; Yiran Han; Amber Feng; Shuangping Liu; Yoonhyeun Oum; Chris Yun; Hyunsuk Shim

2017

Article

Development of CXCR4 modulators based on the lead compound RB-108

by Renren Bai; Xiaokang Jie; Jian Sun; Zhongxing Liang; Younghyoun Yoon; Amber Feng; Yoonhyeun Oum; Wenyan Yu; Rui Wu; Bin Sun; Eric Salgado; Yuanyuan Xie; Hyunsuk Shim

2019

Article

Anti-inflammatory hybrids of secondary amines and amide-sulfamide derivatives

by Renren Bai; Jian Sun; Zhongxing Liang; Younghyoun Yoon; Eric Salgado; Amber Feng; Yoonhyeun Oum; Yuanyuan Xie; Hyunsuk Shim

2018

Article

Development of a Unique Small Molecule Modulator of CXCR4

by Zhongxing Liang; Weiqiang Zhan; Aizhi Zhu; Younghyoun Yoon; Songbai Lin; Maiko Sasaki; Jan-Michael A. Klapproth; Hua Yang; Hans Grossniklaus; Jianguo Xu; Mauricio Rojas; Ronald Voll; Mark Goodman; Richard F. Arrendale; Jin Liu; Chang-Hyon Yun; James P. Snyder; Dennis C Liotta; Hyunsuk Shim

2012