Yue Feng PhD

Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 35

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Article

QKI Binds MAP1B mRNA and Enhances MAP1B Expression during Oligodendrocyte Development

by Lixia Zhao; Li Ku; Yuntao Chen; Mingjing Xia; Patrizia LoPresti; Yue Feng

2006

Article

p39, the Primary Activator for Cyclin-dependent Kinase 5 (Cdk5) in Oligodendroglia, Is Essential for Oligodendroglia Differentiation and Myelin Repair

by Andrew N. Bankston; Wenqi Li; Hui Zhang; Li Ku; Guanglu Liu; Filomena Papa; Lixia Zhao; James A. Bibb; Franca Cambi; Seema K. Tiwari-Woodruff; Yue Feng

2013

Article

Coordination of Engineered Factors with TET1/2 Promotes Early-Stage Epigenetic Modification during Somatic Cell Reprogramming

by Gengzhen Zhu; Yujing Li; Fei Zhu; Tao Wang; Wensong Jin; Wei Mu; Wei Lin; Weiqi Tan; Wenqi Li; R. Craig Street; Siying Peng; Jian Zhang; Yue Feng; Stephen Warren; Qinmiao Sun; Peng Jin; Dahua Chen

2014

Article

Distinct 3′UTRs differentially regulate activity-dependent translation of brain-derived neurotrophic factor (BDNF)

by Anthony G. Lau; Hasan A. Irier; Jiaping Gu; Donghua Tian; Li Ku; Guanglu Liu; Mingjing Xia; Brita Fritsch; James Zheng; Raymond J Dingledine; Baoji Xu; Bai Lu; Yue Feng

2010