Xi Erick Lin PhD

Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 41

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Article

Cilia distribution and polarity in the epithelial lining of the mouse middle ear cavity.

by Wenwei Luo; Hong Yi; Jeannette Taylor; Jian-dong Li; Fanglu Chi; Norman Todd Jr.; Xi Lin; Dongdong Ren; Ping Chen

2017

Subjects
Subjects

Article

Novel Compound Heterozygous Mutations in MYO7A Associated with Usher Syndrome 1 in a Chinese Family

by Xue Gao; Guo-Jian Wang; Yong-Yi Yuan; Feng Xin; Ming-Yu Han; Jingqiao Lu; Hui Zhao; Fei Yu; Jin-Cao Xu; Mei-Guang Zhang; Jiang Dong; Xi Erick Lin; Pu Dai

2014