Xi Erick Lin PhD

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 39

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Article

Novel Compound Heterozygous Mutations in MYO7A Associated with Usher Syndrome 1 in a Chinese Family

by Xue Gao; Guo-Jian Wang; Yong-Yi Yuan; Feng Xin; Ming-Yu Han; Jingqiao Lu; Hui Zhao; Fei Yu; Jin-Cao Xu; Mei-Guang Zhang; Jiang Dong; Xi Erick Lin; Pu Dai

2014

Article

A Low-Cost Exon Capture Method Suitable for Large-Scale Screening of Genetic Deafness by the Massively-Parallel Sequencing Approach

by Wenxue Tang; Dong Qian; Shoeb Ahmad; Douglas E Mattox; Norman Wendell Todd Jr.; Harrison Han; Shouting Huang; Yuhua Li; Yunfeng Wang; Huawei Li; Xi Lin

2012

Article

Expression of Islet1 marks the sensory and neuronal lineages in the mammalian inner ear

by Kristen Radde-Gallwitz; Ling Pan; Lin Gan; Xi Lin; Neil Segil; Ping Chen

2004

Article

The cochlear pericytes

by Xiaorui Shi; Weijiu Han; Hiroshi Yamamoto; Wenxue Tang; Xi Lin; Ruijuan Xiu; Dennis R. Trune; Alfred L. Nuttall

2008