Xiao-Jiang Li

Contact Information:

Phone: 404-727-3290

Email: xli2@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Professor

SOM: Hum Gen: Admin

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 41-50 of 51

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Article

MANF regulates hypothalamic control of food intake and body weight

by Su Yang; Huiming Yang; Renbao Chang; Peng Yin; Yang Yang; Weili Yang; Shanshan Huang; Marta A. Gaertig; Shi Hua Li; Xiao-Jiang Li

2017

Article

Cytoplasmic mislocalization of RNA splicing factors and aberrant neuronal gene splicing in TDP-43 transgenic pig brain.

by Guohao Wang; Huaqiang Yang; Sen Yan; Chuan-En Wang; Xudong Liu; Bentian Zhao; Zhen Ouyang; Peng Yin; Zhaoming Liu; Yu Zhao; Tao Liu; Nana Fan; Lin Guo; Shihua Li; Xiao-Jiang Li; Liangxue Lai

2015

Article

Synaptic mutant huntingtin inhibits synapsin-1 phosphorylation and causes neurological symptoms

by Qiaoqiao Xu; Shanshan Huang; Mingke Song; Chuan-En Wang; Sen Yan; Xudong Liu; Marta A. Gaertig; Shan Ping Yu; He Li; Shihua Li; Xiao-Jiang Li

2013

Article

N-terminal Huntingtin Knock-In Mice: Implications of Removing the N-terminal Region of Huntingtin for Therapy

by Xudong Liu; Chuanen Wang; Yan Hong; Ting Zhao; Guohao Wang; Marta A. Gaertig; Miao Sun; Shihua Li; Xiao-Jiang Li

2016