Xiao-Jiang Li

Contact Information:

Phone: 404-727-3290

Email: xli2@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Professor

SOM: Hum Gen: Admin

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 21-30 of 50

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Article

Synaptic mutant huntingtin inhibits synapsin-1 phosphorylation and causes neurological symptoms

by Qiaoqiao Xu; Shanshan Huang; Mingke Song; Chuan-En Wang; Sen Yan; Xudong Liu; Marta A. Gaertig; Shan Ping Yu; He Li; Shihua Li; Xiao-Jiang Li

2013

Article

N-terminal Huntingtin Knock-In Mice: Implications of Removing the N-terminal Region of Huntingtin for Therapy

by Xudong Liu; Chuanen Wang; Yan Hong; Ting Zhao; Guohao Wang; Marta A. Gaertig; Miao Sun; Shihua Li; Xiao-Jiang Li

2016