Xiao-Jiang Li

Contact Information:

Phone: 404-727-3290

Email: xli2@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Professor

SOM: Hum Gen: Admin

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 11-20 of 50

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Article

Piperine ameliorates SCA17 neuropathology by reducing ER stress

by Jifeng Guo; Yiting Cui; Qiong Liu; Yang Yang; Yujing Li; Ling Weng; Beisha Tang; Peng Jin; Xiao-Jiang Li; Su Yang; Shihua Li

2018

Article

Longitudinal transcriptomic dysregulation in the peripheral blood of transgenic Huntington's disease monkeys

by Jannet Kocerha; Yuhong Liu; David Willoughby; Kumaravel Chidamparam; Joseph Benito; Kate Nelson; Yan Xu; Tim Chi; Heidi Engelhardt; Sean Moran; Shang-Hsun Yang; Shi Hua Li; Xiao-Jiang Li; Katherine Larkin; Adam Neumann; Heather Banta; Jin Jing Yang; Anthony Chan

2013

Article

Neuroprotective Actions of PIKE-L by Inhibition of SET Proteolytic Degradation by Asparagine Endopeptidase (AEP)

by Zhixue Liu; Sung-Wuk Jang; Xia Liu; Dongmei Cheng; Junmin Peng; Manuel Yepes; Xiao-Jiang Li; Steve Matthews; Colin Watts; Masahide Asano; Ikuko Hara-Nishimura; Hongbo R. Luo; Keqiang Ye

2008

Article

Promoting Cas9 degradation reduces mosaic mutations in non-human primate embryos

by Zhuchi Tu; Weili Yang; Sen Yan; An Yin; Jinquan Gao; Xudong Liu; Yinghui Zheng; Jiezhao Zheng; Zhujun Li; Su Yang; Shihua Li; Xiangyu Guo; Xiao-Jiang Li

2017

Article

MANF regulates hypothalamic control of food intake and body weight

by Su Yang; Huiming Yang; Renbao Chang; Peng Yin; Yang Yang; Weili Yang; Shanshan Huang; Marta A. Gaertig; Shi Hua Li; Xiao-Jiang Li

2017

Article

Cytoplasmic mislocalization of RNA splicing factors and aberrant neuronal gene splicing in TDP-43 transgenic pig brain.

by Guohao Wang; Huaqiang Yang; Sen Yan; Chuan-En Wang; Xudong Liu; Bentian Zhao; Zhen Ouyang; Peng Yin; Zhaoming Liu; Yu Zhao; Tao Liu; Nana Fan; Lin Guo; Shihua Li; Xiao-Jiang Li; Liangxue Lai

2015