Xiao-Jiang Li

Contact Information:

Phone: 404-727-3290

Email: xli2@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Professor

SOM: Hum Gen: Admin

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 50

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Article

Transcriptional dysregulation of TrkA associates with neurodegeneration in spinocerebellar ataxia type 17

by Anjali G. Shah; Meyer J. Friedman; Shanshan Huang; Meredith Roberts; Xiao-Jiang Li; Shi Hua Li

2009

Article

Polyglutamine toxicity in non-neuronal cells

by Jennifer W. Bradford; Shihua Li; Xiao-Jiang Li

2010

Article

Expression of Huntington's disease protein results in apoptotic neurons in the brains of cloned transgenic pigs

by Dongshan Yang; Chuan-En Wang; Bentian Zhao; Wei Li; Zhen Ouyang; Zhaoming Liu; Huaqiang Yang; Pei Fan; Ashley O'Neill; Weiwang Gu; Hong Yi; Shihua Li; Liangxue Lai; Xiao-Jiang Li

2010