Xingming Deng

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 45

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Article

The Function and Significance of SELENBP1 Downregulation in Human Bronchial Epithelial Carcinogenic Process

by Gu-Qing Zeng; Hong Yi; Peng-Fei Zhang; Xin-Hui Li; Rong Hu; Mao-Yu Li; Cui Li; Jia-Quan Qu; Xingming Deng; Zhi-Qiang Xiao

2013

Article

Role of bile salt in regulating Mcl-1 phosphorylation and chemoresistance in hepatocellular carcinoma cells

by Mingmei Liao; Jinfeng Zhao; Ton Wang; Jinghua Duan; Yangde Zhang; Xingming Deng

2011

Article

ATRIP Deacetylation by SIRT2 Drives ATR Checkpoint Activation by Promoting Binding to RPA-ssDNA

by Hui Zhang; PamelaSara E. Head; Waaqo Daddacha; Seong-Hoon Park; Xingzhe Li; Yunfeng Pan; Matthew Z. Madden; Duc M. Duong; Maohua Xie; Bing Yu; Matthew D. Warren; Elaine A. Liu; Vishal R. Dhere; Chunyang Li; Ivan Pradilla; Mylin Torres; Ya Wang; William Dynan; Paul Doetsch; Xingming Deng; Nicholas Seyfried; David Gius; David Yu

2016

Article

Silencing CDK4 radiosensitizes breast cancer cells by promoting apoptosis

by Katie R Hagen; Xiangbin Zeng; Mi-Young Lee; Shannon Kahn; Mary Kathryn Harrison Pitner; Sandra S Zaky; Yuan Liu; Ruth O'Regan; Xingming Deng; Harold Saavedra

2013