Wei Qian MD

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 16

  1. 1
  2. 2

Article

Probing and Enhancing Ligand-Mediated Active Targeting of Tumors Using Sub-5 nm Ultrafine Iron Oxide Nanoparticles

by Yaolin Xu; Hui Wu; Jing Huang; Wei Qian; Deborah E. Martinson; Bing Ji; Yuancheng Li; Yongqiang A. Wang; Lily Yang; Hui Mao

2020

Article

Targeted Drug Delivery and Image-Guided Therapy of Heterogeneous Ovarian Cancer Using HER2-Targeted Theranostic Nanoparticles

by Minati Satpathy; Liya Wang; Rafal J. Zielinski; Wei Ping Qian; Y. Andrew Wang; Aaron M. Mohs; Brad A. Kairdolf; Xin Ji; Jacek Capala; Malgorzata Lipowska; Shuming Nie; Hui Mao; Lily Yang

2019

Article

LIV-1 Promotes Prostate Cancer Epithelial-to-Mesenchymal Transition and Metastasis through HB-EGF Shedding and EGFR-Mediated ERK Signaling

by Hui-Len Lue; Xiaojian Yang; Ruoxiang Wang; Wei Ping Qian; Roy Z.H. Xu; Robert Lyles; Adeboye Osunkoya; Binhua P. Zhou; Robert L. Vessella; Majd Zayzafoon; Zhi-Ren Liu; Haiyen E. Zhau; Leland W.K. Chung

2011

Article

Cancer cell's neuroendocrine feature can be acquired through cell-cell fusion during cancer-neural stem cell interaction

by Liyuan Yin; Peizhen Hu; Xianping Shi; Wei Qian; Haiyen E. Zhau; Stephen J. Pandol; Michael S. Lewis; Leland W. K. Chung; Ruoxiang Wang

2020