Scott J Myers

Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-6 of 6

Article

Negative allosteric modulation of GluN1/GluN3 NMDA receptors

by Zongjian Zhu; Feng Yi; Matthew P Epplin; Ding Liu; Samantha L Summer; Ruth Mizu; Gil Shaulsky; Wenshu XiangWei; Weiting Tang; Pieter B Burger; David Menaldino; Scott Myers; Dennis Liotta; Kasper B Hansen; Hongjie Yuan; Stephen Traynelis; first name last name

2020

Article

A de novo GRIN1 Variant Associated With Myoclonus and Developmental Delay: From Molecular Mechanism to Rescue Pharmacology

by Jin Zhang; Weiting Tang; Nidhi K Bhatia; Yuchen Xu; Nabina Paudyal; Ding Liu; Sukhan Kim; Rui Song; Wenshu XiangWei; Gil Shaulsky; Scott Myers; William Dobyns; Vasanthi Jayaraman; Stephen Traynelis; Hongjie Yuan; Xiuhua Bozarth

2021

Article

Synthesis and Preliminary Evaluations of a Triazole-Cored Antagonist as a PET Imaging Probe ([F-18]N2B-0518) for GluN2B Subunit in the Brain

by Hualong Fu; Weiting Tang; Zhen Chen; Vasily V. Belov; Genwei Zhang; Tuo Shao; Xiaofei Zhang; Qingzhen Yu; Jian Rong; Xiaoyun Deng; Wei Han; Scott Myers; Pilar Giffenig; Lu Wang; Lee Josephson; Yihan Shao; April T. Davenport; James B. Daunais; Mikhail Papisov; Hongjie Yuan; Zijing Li; Stephen Traynelis; Steven H. Liang

2019

Article

De novo GRIN variants in NMDA receptor M2 channel pore-forming loop are associated with neurological diseases

by Jia Li; Jin Zhang; Weiting Tang; Ruth K. Mizu; Hirofumi Kusumoto; Wenshu XiangWei; Yuchen Xu; Wenjuan Chen; Johansen B. Amin; Eduardo Perozo; Chun Hu; Varun Kannan; Stephanie Keller; William Wilcox; Johannes R. Lemke; Scott Myers; Sharon A. Swanger; Lonnie P. Wollmuth; Slave Petrovski; Stephen Traynelis; Hongjie Yuan

2019