Scott J Myers

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-2 of 2

Article

Synthesis and Preliminary Evaluations of a Triazole-Cored Antagonist as a PET Imaging Probe ([F-18]N2B-0518) for GluN2B Subunit in the Brain

by Hualong Fu; Weiting Tang; Zhen Chen; Vasily V. Belov; Genwei Zhang; Tuo Shao; Xiaofei Zhang; Qingzhen Yu; Jian Rong; Xiaoyun Deng; Wei Han; Scott Myers; Pilar Giffenig; Lu Wang; Lee Josephson; Yihan Shao; April T. Davenport; James B. Daunais; Mikhail Papisov; Hongjie Yuan; Zijing Li; Stephen Traynelis; Steven H. Liang

2019

Article

De novo GRIN variants in NMDA receptor M2 channel pore-forming loop are associated with neurological diseases

by Jia Li; Jin Zhang; Weiting Tang; Ruth K. Mizu; Hirofumi Kusumoto; Wenshu XiangWei; Yuchen Xu; Wenjuan Chen; Johansen B. Amin; Eduardo Perozo; Chun Hu; Varun Kannan; Stephanie Keller; William Wilcox; Johannes R. Lemke; Scott Myers; Sharon A. Swanger; Lonnie P. Wollmuth; Slave Petrovski; Stephen Traynelis; Hongjie Yuan

2019