Sumin Kang PhD

Contact Information:

Phone: 404-778-1880

Fax: 404-778-5220

Email: smkang@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Assoc Professor

SOM: HMO: Hematology

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 20

  1. 1
  2. 2

Article

Tyrosine Phosphorylation Inhibits PKM2 to Promote the Warburg Effect and Tumor Growth

by Taro Hitosugi; Sumin Kang; Matthew G. Vander Heiden; Tae-Wook Chung; Shannon Elf; Katherine Lythgoe; Shaozhong Dong; Sagar Lonial; Xu Wang; Georgia Chen; Jianxin Xie; Ting-Lei Gu; Roberto D. Polakiewicz; Johannes L. Roesel; Titus J. Boggon; Fadlo Khuri; D. Gary Gilliland; Lewis C. Cantley; Jonathan Kaufman; Jing Chen

2009

Article

Sumoylation of nucleophosmin/B23 regulates its subcellular localization, mediating cell proliferation and survival

by Xia Liu; Zhixue Liu; Sung-Wuk Jang; Zhiyong Ma; Kazuya Shinmura; Sumin Kang; Shaozhong Dong; Jing Chen; Kenji Fukasawa; Keqiang Ye

2007

Article

Tetrameric Acetyl-CoA Acetyltransferase 1 Is Important for Tumor Growth

by Jun Fan; Ruiling Lin; Siyuan Xia; Dong Chen; Shannon E. Elf; Shuangping Liu; Yaozhu Pan; Haidong Xu; Zhiyu Qian; Mei Wang; Changliang Shan; Lu Zhou; Qun-Ying Lei; Yuancheng Li; Hui Mao; Benjamin H. Lee; Jessica Sudderth; Ralph J. DeBerardinis; Guojing Zhang; Taofeek Owonikoko; Manila Gaddh; Martha Arellano; Hanna Khoury; Fadlo Khuri; Su Kang; Paul Doetsch; Sagar Lonial; Titus J. Boggon; Walter Curran; Jing Chen

2016

Article

A ERK/RSK-mediated negative feedback loop regulates M-CSF-evoked PI3K/AKT activation in macrophages

by Lijun Wang; Caterina Iorio; Kevin Yan; Howard Yang; Sunao Takeshita; Su Kang; Benjamin G. Neel; Wentian Yang

2017