Peng Yin

Contact Information:

Email: peng.yin@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Visiting Scholar

SOM: Hum Gen: Admin

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-4 of 4

Article

Reconfigurable Three-Dimensional Gold Nanorod Plasmonic Nanostructures Organized on DNA Origami Tripod

by Pengfei Zhan; Palash K. Dutta; Pengfei Wang; Gang Song; Mingjie Dai; Shu-Xia Zhao; Zhen-Gang Wang; Peng Yin; Wei Zhang; Baoquan Ding; Yonggang Ke

2017

Article

MANF regulates hypothalamic control of food intake and body weight

by Su Yang; Huiming Yang; Renbao Chang; Peng Yin; Yang Yang; Weili Yang; Shanshan Huang; Marta A. Gaertig; Shi Hua Li; Xiao-Jiang Li

2017

Article

Programmable self-assembly of three-dimensional nanostructures from 10,000 unique components

by Luvena L. Ong; Nikita Hanikel; Omar K. Yaghi; Casey Grun; Maximilian Strauss; Patrick Bron; Josephine Lai-Kee-Him; Florian Schueder; Bei Wang; Pengfei Wang; Jocelyn Kishi; Cameron A. Myhrvold; Allen Zhu; Ralf Jungmann; Gaetan Bellot; Yonggang Ke; Peng Yin

2017