Peng Jin PhD

Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 130

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...

Article

Expression of expanded GGC repeats within NOTCH2NLC causes behavioral deficits and neurodegeneration in a mouse model of neuronal intranuclear inclusion disease

by Qiong Liu; Kailin Zhang; Yunhee Kang; Yangping Li; Penghui Deng; Yujing Li; Yun Tian; Qiying Sun; Yu Tang; Keqin Xu; Yao Zhou; Jun-Ling Wang; Jifeng Guo; Kun Xia; Qingtuan Meng; Emily Allen; Zhexing Wen; Hong Jiang; Lu Shen; Ranhui Duan; Bing Yao; Beisha Tang; Peng Jin; Yongcheng Pan

2022

Article

Recruitment of CTCF to an Fto enhancer is responsible for transgenerational inheritance of BPA-induced obesity

by Victor Corces; Peng Jin; Andrew Shafik; YH Jung; H-L V. Wang; D Ruiz; BJ Bixler; H Linsenbaum; J-F Xiang; S Forestier

2022

Article

A genome-wide profiling of brain DNA hydroxymethylation in Alzheimer's disease

by Jinying Zhao; Yun Zhu; Jingyun Yang; Li Lin; Hao Wu; Philip L. De Jager; Peng Jin; David A. Bennett

2017

Article

Role of Tet1 and 5-hydroxymethylcytosine in cocaine action

by Jian Feng; Ningyi Shao; Keith E. Szulwach; Vincent Vialou; Jimmy Huynh; Chun Zhong; Thuc Le; Deveroux Ferguson; Michael E. Cahill; Yujing Li; JaWook Koo; Efrain Ribeiro; Benoit Labonte; Benjamin M. Laitman; David Estey; Victoria Stockman; Pamela Kennedy; Thomas Couroussé; Isaac Mensah; Gustavo Turecki; Kym F. Faull; Hongjun Song; Guoping Fan; Patrizia Casaccia; Li Shen; Peng Jin; Eric J. Nestler

2015

Article

Descriptive analysis of seizures and comorbidities associated with fragile X syndrome

by Igor Albizua; Krista Charen; Lisa Shubeck; Amy Talboy; Elizabeth Berry-Kravis; Walter Kaufmann; Jennifer L Stallworth; Katy T Drazba; Craig A Erickson; John A Sweeney; Nicole Tartaglia; Stephen Warren; Randi Hagerman; Stephanie Sherman; Peng Jin; Emily Allen

2022

Article

Cross talk between microRNA and epigenetic regulation in adult neurogenesis

by Keith E. Szulwach; Xuekun Li; Richard D. Smrt; Yujing Li; Yuping Luo; Li Lin; Nicholas J. Santistevan; Wendi Li; Xinyu Zhao; Peng Jin

2010

Article

Tyr26 phosphorylation of PGAM1 provides a metabolic advantage to tumours by stabilizing the active conformation

by Taro Hitosugi; Lu Zhou; Jun Fan; Shannon Elf; Liang Zhang; Jianxin Xie; Yi Wang; Ting-Lei Gu; Masa Aleckovic; Gary LeRoy; Yibin Kang; HeeBum Kang; Jae-Ho Seo; Changliang Shan; Peng Jin; Weimin Gong; Sagar Lonial; Martha Arellano; H Jean Khoury; Georgia Chen; Dong M Shin; Fadlo Khuri; Titus J. Boggon; Sumin Kang; Chuan He; Jing Chen

2013

Article

Phosphoglycerate mutase 1 coordinates glycolysis and biosynthesis to promote tumor growth

by Taro Hitosugi; Lu Zhou; Shannon Elf; Jun Fan; HeeBum Kang; Jae Ho Seo; Changliang Shan; Qing Dai; Liang Zhang; Jianxin Xie; Ting-Lei Gu; Peng Jin; Masa Aleckovic; Gary LeRoy; Yibin Kang; Jessica A. Sudderth; Ralph J. DeBerardinis; Chi-Hao Luan; Georgia Chen; Susan Muller; Dong M Shin; Taofeek K Owonikoko; Sagar Lonial; Martha L. Arellano; H Jean Khoury; Fadlo Khuri; Benjamin H. Lee; Keqiang Ye; Titus J. Boggon; Sumin Kang; Chuan He; Jing Chen

2012