Peng Jin PhD

Contact Information:

Phone: 404-727-3729

Email: peng.jin@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Professor And Chair

SOM: Hum Gen: Admin

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 99

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...

Article

Genome-wide profiling of 5-formylcytosine reveals its roles in epigenetic priming

by Chun-Xiao Song; Keith E. Szulwach; Qing Dai; Ye Fu; Shi-Qing Mao; Li Lin; Craig Street; Yujing Li; Mickael Poidevin; Hao Wu; Juan Gao; Peng Liu; Lin Li; Guo-Liang Xu; Peng Jin; Chuan He

2013

Article

Coordination of Engineered Factors with TET1/2 Promotes Early-Stage Epigenetic Modification during Somatic Cell Reprogramming

by Gengzhen Zhu; Yujing Li; Fei Zhu; Tao Wang; Wensong Jin; Wei Mu; Wei Lin; Weiqi Tan; Wenqi Li; R. Craig Street; Siying Peng; Jian Zhang; Yue Feng; Stephen Warren; Qinmiao Sun; Peng Jin; Dahua Chen

2014

Article

Genome-wide DNA hydroxymethylation changes are associated with neurodevelopmental genes in the developing human cerebellum

by Tao Wang; Qian Pan; Li Lin; Keith E. Szulwach; Chun-Xiao Song; Chuan He; Hao Wu; Stephen Warren; Peng Jin; Ranhui Duan; Xuekun Li

2012

Article

Small regulatory RNAs in neurodevelopmental disorders

by Shuang Chang; Shengmei Wen; Dahua Chen; Peng Jin

2009

Article

Temporal Control of Mammalian Cortical Neurogenesis by m(6)A Methylation

by Ki-Jun Yoon; Francisca Rojas Ringeling; Caroline Vissers; Fadi Jacob; Michael Pokrass; Dennisse Jimenez-Cyrus; Yijing Su; Nam-Shik Kim; Yunhua Zhu; Lily Zheng; Sunghan Kim; Xinyuan Wang; Louis C. Dore; Peng Jin; Sergi Regot; Xiaoxi Zhuang; Stefan Canzar; Chuan He; Guo-li Ming; Hongjun Song

2017