Keqiang Ye PhD

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 130

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...

Article

Amphiphysin I cleavage by asparagine endopeptidase leads to tau hyperphosphorylation and synaptic dysfunction

by Keqiang Ye; Zhentao Zhang; Guiqin Chen; L Zou; L Meng; M Xiong; L Pan; Y Zheng; J Xiong; Z Wang; DM Duong; X Cao; T Wang; L Tang

2021

Article

Blockade of Glioma Proliferation Through Allosteric Inhibition of JAK2

by Kunyan He; Qi Qi; Chi Chan; Ge Xiao; Xia Liu; Carol Tucker-Burden; Liya Wang; Hui Mao; Xiang Lu; Frank McDonald; Hongbo Luo; Qi-Wen Fan; William A. Weiss; Shi-Yong Sun; Daniel Brat; Keqiang Ye

2013

Article

PIKE-mediated PI3-kinase activity is required for AMPA receptor surface expression

by Chi Bun Chan; Yongjun Chen; Xia Liu; Xiaoling Tang; Chi Wai Lee; Lin Mei; Keqiang Ye

2011

Article

TrkB neurotrophic activities are blocked by α-synuclein, triggering dopaminergic cell death in Parkinson’s disease

by Seong Su Kang; Zhentao Zhang; Xia Liu; Fredric Manfredsson; Matthew J. Benskey; Xuebing Cao; Jun Xu; Yi E. Sun; Keqiang Ye

2017

Article

N-acetylserotonin promotes hippocampal neuroprogenitor cell proliferation in sleep-deprived mice

by Pradoldej Sompol; Xia Liu; Kenkichi Baba; Ketema N. Paul; Gianluca Tosini; P Michael Iuvone; Keqiang Ye

2011

Article

A Synthetic 7,8-Dihydroxyflavone Derivative Promotes Neurogenesis and Exhibits Potent Antidepressant Effect

by Xia Liu; Chi Bun Chan; Sung-Wuk Jang; Sompol Pradoldej; Junjian Huang; Kunyan He; Lien H. Phun; Stefan France; Ge Xiao; Yonghui Jia; Hongbo R. Luo; Keqiang Ye

2010