Kecheng Lei

Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-6 of 6

Article

Lentiviral-Induced Spinal Cord Gliomas in Rat Model

by Purva P Nagarajan; Muhibullah S Tora; Stewart Neill; Thais Federici; Pavlos Texakalidis; Anthony Donsante; Peter Canoll; Kecheng Lei; Nicholas Boulis

2021

Article

Baicalin Represses C/EBP β via Its Antioxidative Effect in Parkinson's Disease

by Kecheng Lei; Yijue Shen; Yijing He; Liwen Zhang; Jingxing Zhang; Weifang Tong; Yichun Xu; Lingjing Jin

2020