Jun Zhou

Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 19

  1. 1
  2. 2

Article

A component method to delineate surgical spine implants for proton Monte Carlo dose calculation

by Chih-Wei Chang; Serdar Charyyev; Joseph Harms; Roelf Slopsema; Jonathan Wolf; Daniel Refai; Tim Yoon; Mark McDonald; Jeffrey Bradley; Shuai Leng; Jun Zhou; Xiaofeng Yang; Liyong Lin

2022

Article

Chemoselective Oxyfunctionalization of Functionalized Benzylic Compounds with a Manganese Catalyst

by Jimei Zhou; Jun Zhou; Minxian Jia; Menghui Song; Zhiliang Huang; Alexander Steiner; Qidong An; Jianwei Ma; Zhiyin Guo; Qianqian Zhang; Huaming Sun; Craig Robertson; John Bacsa; Jianliang Xiao; Chaoqun Li

2022

Article

Dosimetric Uncertainties in Dominant Intraprostatic Lesion Simultaneous Boost Using Intensity Modulated Proton Therapy

by Jun Zhou; Xiaofeng Yang; Chih-Wei Chang; Sibo Tian; Tonghe Wang; Liyong Lin; Yinan Wang; James Robert Janopaul-Naylor; Pretesh Patel; John D. Demoor; Duncan Bohannon; Alex Stanforth; Bree Eaton; Mark W. McDonald; Tian Liu; Sagar Anil Patel

2022