Jun Zhou

Contact Information:

Phone: 404-551-2873

Email: jun.zhou@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Asst Professor

SOM: Rad Onc: Admin

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-8 of 8

Article

A Patients-Based Statistical Model of Radiotherapy Dose Distribution in Nasopharyngeal Cancer

by Gang Liu; Jing Yang; Xin Nie; Xiaohui Zhu; Xiaoqiang Li; Jun Zhou; Peyman Kabolizadeh; Qin Li; Hong Quan; Xuanfeng Ding

2019

Article

Reactive Oxygen Species-Induced Actin Glutathionylation Controls Actin Dynamics in Neutrophils

by Jiro Sakai; Jingyu Li; Kulandayan K. Subramanian; Subhanjan Mondal; Besnik Bajrami; Hidenori Hattori; Yonghui Jia; Bryan C. Dickinson; Jia Zhong; Keqiang Ye; Christopher J. Chang; Ye-Shih Ho; Jun Zhou; Hongbo R. Luo

2012

Article

Correction: Microtubule-Associated Protein Mdp3 Promotes Breast Cancer Growth and Metastasis

by Tala; Songbo Xie; Xiaodong Sun; Xiaoou Sun; Jie Ran; Linlin Zhang; Dengwen Li; Min Liu; Gang Bao; Jun Zhou

2020

Article

CYLD Regulates Noscapine Activity in Acute Lymphoblastic Leukemia via a Microtubule-Dependent Mechanism

by Yunfan Yang; Jie Ran; Lei Sun; Xiaodong Sun; Youguang Luo; Bing Yan; Min Liu; Dengwen Li; Lei Zhang; Gang Bao; Jun Zhou

2015

Article

Microtubule-Associated Protein Mdp3 Promotes Breast Cancer Growth and Metastasis

by Tara .; Songbo Xie; Xiaodong Sun; Xiaoou Sun; Jie Ran; Linlin Zhang; Dengwen Li; Min Liu; Gang Bao; Jun Zhou

2014