Jianjun Wang

Contact Information:

Phone: 404-727-3719

Email: jianjun.wang@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Research Scientist

SOM: Cell Biology: Admin

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-4 of 4

Article

De novo mutation in ATP6V1B2 impairs lysosome acidification and causes dominant deafness-onychodystrophy syndrome

by Yongyi Yuan; Jianguo Zhang; Qing Chang; Jin Zeng; Feng Xin; Jianjun Wang; Qingyan Zhu; Jing Wu; Jingqiao Lu; Weiwei Guo; Xukun Yan; Hui Jiang; Binfei Zhou; Qi Li; Xue Gao; Huijun Yuan; Shiming Yang; Dongyi Han; Zixu Mao; Ping Chen; Xi Lin; Pu Dai

2014