Jing Chen

Contact Information:

Phone: 404-778-5274

Email: jchen@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Professor

SOM: HMO: Hematology

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 21

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Article

Tyrosine phosphorylation of mitochondrial pyruvate dehydrogenase kinase 1 is important for cancer metabolism

by Taro Hitosugi; Jun Fan; Tae-Wook Chung; Katherine Lythgoe; Xu Wang; Jianxin Xie; Qingyuan Ge; Ting-Lei Gu; Roberto D. Polakiewicz; Johannes L. Roesel; Georgia Chen; Titus J. Boggon; Sagar Lonial; Haian Fu; Fadlo Khuri; Sumin Kang; Jing Chen

2011

Article

Reciprocal Regulation of Protein Kinase and Pyruvate Kinase Activities of Pyruvate Kinase M2 by Growth Signals

by Xueliang Gao; Haizhen Wang; Jenny J. Yang; Jing Chen; Jiang Jie; Liangwei Li; Yingwei Zhang; Zhi-Ren Liu

2013

Article

Targeting 6-phosphogluconate dehydrogenase in the oxidative PPP sensitizes leukemia cells to antimalarial agent dihydroartemisinin

by Shannon Elf; Ruiting Lin; Siyuan Xia; Yaozhu Pan; Changliang Shan; Shaoxiong Wu; Sagar Lonial; Manila Gaddh; Martha Arellano; Hanna Khoury; Fadlo Khuri; Benjamin H. Lee; Titus J. Boggon; Jun Fan; Jing Chen

2017

Article

Inhibition of human copper trafficking by a small molecule significantly attenuates cancer cell proliferation

by Jing Wang; Cheng Luo; Changliang Shan; Qiancheng You; Junyan Lu; Shannon Elf; Yu Zhou; Yi Wen; Jan L. Vinkenborg; Jun Fan; Heebum Kang; Ruiting Lin; Dali Han; Yuxin Xie; Jason Karpus; Shijie Chen; Shisheng Ouyang; Chihao Luan; Naixia Zhang; Hong Ding; Maarten Merkx; Hong Liu; Jing Chen; Hualiang Jiang; Chuan He

2015

Article

Oncogenic Kinase-Induced PKM2 Tyrosine 105 Phosphorylation Converts Nononcogenic PKM2 to a Tumor Promoter and Induces Cancer Stem-like Cells

by Zhifen Zhou; Min Li; Lin Zhang; Hong Zhao; Ozgur Sahin; Jing Chen; Jean J. Zhao; Songyang Zhou; Dihua Yu

2018

Article

The Dietary Supplement Chondroitin-4-Sulfate Exhibits Oncogene-Specific Pro-tumor Effects on BRAF V600E Melanoma Cells

by Ruiting Lin; Siyuan Xia; Changliang Shan; Dong Chen; Yijie Liu; Xue Gao; Mei Wang; Hee-Bum Kang; Yaozhu Pan; Shuangping Liu; Young Rock Chung; Omar Abdel-Wahab; Taha Merghoub; Michael Rossi; Ragini Kudchadkar; David Lawson; Fadlo Khuri; Sagar Lonial; Jing Chen

2018

Article

Acetate functions as an epigenetic metabolite to promote lipid synthesis under hypoxia

by Xue Gao; Shu-Hai Lin; Feng Ren; Jin-Tao Li; Jia-Jia Chen; Chuan-Bo Yao; Hong-Bin Yang; Shu-Xia Jiang; Guo-Quan Yan; Di Wang; Yi Wang; Ying Liu; Zongwei Cai; Ying-Ying Xu; Jing Chen; Wenqiang Yu; Peng-Yuan Yang; Qun-Ying Lei

2016