Hao Wu PhD

Contact Information:

Phone: 404-727-8633

Email: hao.wu@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Assoc Professor

SPH: Biostatistics

School Of Public Health

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 39

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Article

Subtelomeric hotspots of aberrant 5-hydroxymethylcytosine-mediated epigenetic modifications during reprogramming to pluripotency

by Tao Wang; Hao Wu; Yujing Li; Keith E. Szulwach; Li Lin; Xuekun Li; I-Ping Chen; Ian S. Goldlust; Stormy J. Chamberlain; Ann F Dodd; He Gong; Gene Ananiev; Ji Woong Han; Young-sup Yoon; M. Katharine Rudd; Miao Yu; Chun-Xiao Song; Chuan He; Qiang Chang; Stephen Warren; Peng Jin

2013

Article

Ten-Eleven Translocation Proteins Modulate the Response to Environmental Stress in Mice

by Ying Cheng; Miao Sun; Li Chen; Yujing Li; Li Lin; Bing Yao; Ziyi Li; Zhiqin Wang; Jack Chen; Zhigang Miao; Ning Xin; Luoxiu Huang; Emily Allen; Hao Wu; Xingshun Xu; Peng Jin

2018

Article

Statistics for next generation sequencing - Meeting report

by Hao Wu; Michael C. Wu; Degui Zhi; Stephanie A. Santorico; Xiangqin Cui

2012

Article

Epitranscriptomic m(6)A Regulation of Axon Regeneration in the Adult Mammalian Nervous System

by Yi-Lan Weng; Xu Wang; Ran An; Jessica Cassin; Caroline Vissers; Yuanyuan Liu; Yajing Liu; Tianlei Xu; Xinyuan Wang; Samuel Zheng Hao Wong; Jessica Joseph; Louis C. Dore; Qiang Dong; Wei Zheng; Peng Jin; Hao Wu; Bin Shen; Xiaoxi Zhuang; Chuan He; Kai Liu; Hongjun Song; Guo-Li Ming

2018

Article

Statistical Challenges in Analyzing Methylation and Long-Range Chromosomal Interaction Data

by Zhaohui Qin; Ben Li; Karen Conneely; Hao Wu; Ming Hu; Deepak Ayyala; Yongseok Park; Victor X. Jin; Fangyuan Zhang; Han Zhang; Li Li; Shili Lin

2016

Article

A genome-wide profiling of brain DNA hydroxymethylation in Alzheimer's disease

by Jinying Zhao; Yun Zhu; Jingyun Yang; Li Lin; Hao Wu; Philip L. De Jager; Peng Jin; David A. Bennett

2017

Article

Genome-wide profiling of 5-formylcytosine reveals its roles in epigenetic priming

by Chun-Xiao Song; Keith E. Szulwach; Qing Dai; Ye Fu; Shi-Qing Mao; Li Lin; Craig Street; Yujing Li; Mickael Poidevin; Hao Wu; Juan Gao; Peng Liu; Lin Li; Guo-Liang Xu; Peng Jin; Chuan He

2013

Article

Plasmodium knowlesi gene expression differs in ex vivo compared to in vitro blood-stage cultures

by Stacey A. Lapp; Sachel Mok; Lei Zhu; Hao Wu; Peter R. Preiser; Zybnek Bozdech; Mary Galinski

2015