Hua She

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 12

  1. 1
  2. 2

Article

Modulation of Neuronal Survival Factor MEF2 by Kinases in Parkinson’s Disease

by Yue Yin; Hua She; Wenming Li; Qian Yang; Shuzhong Guo; Zixu Mao

2012

Article

Phosphorylation of LAMP2A by p38 MAPK couples ER stress to chaperone-mediated autophagy

by Wenming Li; Jinqiu Zhu; Juan Dou; Hua She; Kai Tao; Haidong Xu; Qian Yang; Zixu Mao

2017

Article

Hypertonic saline reduces lipopolysaccharide-induced mouse brain edema through inhibiting aquaporin 4 expression

by C Cao; X Yu; Z Liao; N Zhu; H Huo; M Wang; G Ji; Hua She; Z Luo; S Yue

2012

Article

Regulation of Neuronal Survival Factor MEF2D by Chaperone-Mediated Autophagy

by Qian Yang; Hua She; Marla Gearing; Emanuela Colla; Michael Lee; John J. Shacka; Zixu Mao

2009

Article

Activation of Transcription Factor MEF2D by Bis(3)-cognitin Protects Dopaminergic Neurons and Ameliorates Parkinsonian Motor Defects

by Lu Yao; Wenming Li; Hua She; Juan Dou; Leili Jia; Yingli He; Qian Yang; Jinqiu Zhu; Natalie L. Capiro; Douglas Walker; Kurt D. Pennell; Yuanping Pang; Yong Liu; Yifan Han; Zixu Mao

2012