Hui Mao

Contact Information:

Phone: 404-712-0357

Fax: 404-712-5948

Email: hmao@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Professor

SOM: Rad: MR Research Lab

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 59

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Article

Single Chain Epidermal Growth Factor Receptor Antibody Conjugated Nanoparticles for in vivo Tumor Targeting and Imaging

by Lily Yang; Hui Mao; Y. Andrew Wang; Zehong Cao; Xianghong Peng; Xiaoxia Wang; Hongwei Duan; Chunchun Ni; Qingan Yuan; Gregory Adams; Mark Q. Smith; William C Wood; Xiaohu Gao; Shuming Nie

2009

Article

Biocompatible Polysiloxane-Containing Diblock Copolymer PEO-b-P?MPS for Coating Magnetic Nanoparticles

by Hongwei Chen; Xinying Wu; Hongwei Duan; Y. Andrew Wang; Liya Wang; Minming Zhang; Hui Mao

2009

Article

Magnetic nanochain integrated microfluidic biochips

by Qirong Xiong; Chun Yee Lim; Jinghua Ren; Jiajing Zhou; Kanyi Pu; Mary B. Chan-Park; Hui Mao; Yee Cheong Lam; Hongwei Duan

2018

Article

Blockade of Glioma Proliferation Through Allosteric Inhibition of JAK2

by Kunyan He; Qi Qi; Chi Chan; Ge Xiao; Xia Liu; Carol Tucker-Burden; Liya Wang; Hui Mao; Xiang Lu; Frank McDonald; Hongbo Luo; Qi-Wen Fan; William A. Weiss; Shi-Yong Sun; Daniel Brat; Keqiang Ye

2013