Hui Cai MD

Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 17

  1. 1
  2. 2

Article

The impact of senescence on muscle wasting in chronic kidney disease

by Ying Huang; Bin Wang; Faten Hassounah; Stephen Price; Janet Klein; Tamer MA Mohamed; Yanhua Wang; Jeanie Park; Hui Cai; Xuemei Zhang; Xiaonan Wang

2022

Article

BK ablation attenuates osteoblast bone formation via integrin pathway

by Yinhang Wang; Qiang Guo; Hongya Hei; Jie Tao; Yi Zhou; Jibin Dong; Hong Xin; Hui Cai; Jianjun Gao; Ker Yu; Svetlana Reilly; Peihao Yin; Xuemei Zhang

2019

Article

Editorial: Molecular Mechanism and Therapeutic Approach to Renal Interstitial Fibrosis

by Mao-Ting Li; Xiao-Han Tang; Hui Cai; Ai-Hua Zhang; Zhi-Yong Guo

2022

Article

Forskolin Regulates L-Type Calcium Channel through Interaction between Actinin 4 and beta(3) Subunit in Osteoblasts

by Xuemei Zhang; Fangping Li; Lin Guo; Hongya Hei; Lulu Tian; Wen Peng; Hui Cai

2015

Article

WNK4 Enhances the Degradation of NCC through a Sortilin-Mediated Lysosomal Pathway

by Bo Zhou; Jieqiu Zhuang; Dingying Gu; Hua Wang; Liudmila Cebotaru; William B. Guggino; Hui Cai

2010

Article

Curcumin Inhibits Transforming Growth Factor-beta 1-Induced EMT via PPAR gamma Pathway, Not Smad Pathway in Renal Tubular Epithelial Cells

by Rui Li; Yunman Wang; Yujun Liu; Qijing Chen; Wencheng Fu; Hao Wang; Hui Cai; Wen Peng; Xuemei Zhang

2013

Article

WNK4 inhibits NCC protein expression through MAPK ERK1/2 signaling pathway

by Bo Zhou; Dexuan Wang; Xiuyan Feng; Yiqian Zhang; Yanhui Wang; Jieqiu Zhuang; Xuemei Zhang; Eric Delpire; Dingying Gu; Hui Cai; Guangping Chen

2012