Georgia Chen

Contact Information:

Phone: 404-778-3977

Email: gzchen@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Professor

SOM: HMO: Med Onc

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 56

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Article

Honokiol Enhances Paclitaxel Efficacy in Multi-Drug Resistant Human Cancer Model through the Induction of Apoptosis

by Xu Wang; Jonathan J Beitler; Hong Wang; Michael J. Lee; Wen Huang; Lydia Koenig; Sreenivas Nannapaneni; A R M Ruhul Amin; Michael Y. Bonner; Hyung Ju C. Shin; Georgia Chen; Jack Arbiser; Dong M Shin

2014

Article

6-Phosphogluconate dehydrogenase links oxidative PPP, lipogenesis and tumour growth by inhibiting LKB1-AMPK signalling

by Ruiting Lin; Shannon Elf; Changliang Shan; Hee-Bum Kang; Quanjiang Ji; Lu Zhou; Taro Hitosugi; Liang Zhang; Shuai Zhang; Jae Ho Seo; Jianxin Xie; Meghan Tucker; Ting-Lei Gu; Jessica Sudderth; Lei Jiang; Matthew Mitsche; Ralph J. DeBerardinis; Shaoxiong Wu; Yuancheng Li; Hui Mao; Peng R. Chen; Dongsheng Wang; Georgia Chen; Selwyn Hurwitz; Sagar Lonial; Martha Arellano; Hanna Khoury; Fadlo Khuri; Benjamin H. Lee; Qunying Lei; Daniel Brat; Keqiang Ye; Titus J. Boggon; Chuan He; Su Kang; Jun Fan; Jing Chen

2015