Georgia Chen PhD

Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 77

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Article

Efficacy, long-term toxicity, and mechanistic studies of gold nanorods photothermal therapy of cancer in xenograft mice

by Moustafa R. K. Ali; Mohammad Rahman; Yue Wu; Tiegang Han; XiangHong Peng; Megan A. Mackey; Dongsheng Wang; Hyung Ju Shin; Georgia Chen; Haopeng Xiao; Ronghu Wu; Yan Tang; Dong Shin; Mostafa A. El-Sayed

2017

Article

Tumor Membrane Vesicle Vaccine Augments the Efficacy of Anti-PD1 Antibody in Immune Checkpoint Inhibitor-Resistant Squamous Cell Carcinoma Models of Head and Neck Cancer

by Ramireddy Bommireddy; Luis E. Munoz; Anita Kumari; Lei Huang; Yijian Fan; Lenore Monterroza; Christopher D. Pack; Sampath Ramachandiran; Shaker J. C. Reddy; Janet Kim; Georgia Chen; Nabil Saba; Dong Shin; Periasamy Selvaraj

2020

Article

Combination of Anti-HER3 Antibody MM-121/SAR256212 and Cetuximab Inhibits Tumor Growth in Preclinical Models of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma

by Ning Jiang; Dongsheng Wang; Zhongliang Hu; Hyung Ju C. Shin; Guoqing Qian; Aminur Rahman; Hongzheng Zhang; A R M Ruhul Amin; Sreenivas Nannapaneni; Xiaojing Wang; Zhengjia Chen; Gabriela Garcia; Gavin MacBeath; Dong Shin; Fadlo Khuri; Jun Ma; Georgia Chen; Nabil F Saba

2014