Chuan-En Wang PhD

School/Division:

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 13

  1. 1
  2. 2

Article

Expression of Huntington's disease protein results in apoptotic neurons in the brains of cloned transgenic pigs

by Dongshan Yang; Chuan-En Wang; Bentian Zhao; Wei Li; Zhen Ouyang; Zhaoming Liu; Huaqiang Yang; Pei Fan; Ashley O'Neill; Weiwang Gu; Hong Yi; Shihua Li; Liangxue Lai; Xiao-Jiang Li

2010

Article

Synaptic mutant huntingtin inhibits synapsin-1 phosphorylation and causes neurological symptoms

by Qiaoqiao Xu; Shanshan Huang; Mingke Song; Chuan-En Wang; Sen Yan; Xudong Liu; Marta A. Gaertig; Shan Ping Yu; He Li; Shihua Li; Xiao-Jiang Li

2013

Article

N-terminal Huntingtin Knock-In Mice: Implications of Removing the N-terminal Region of Huntingtin for Therapy

by Xudong Liu; Chuanen Wang; Yan Hong; Ting Zhao; Guohao Wang; Marta A. Gaertig; Miao Sun; Shihua Li; Xiao-Jiang Li

2016

Article

Mutant Huntingtin in Glial Cells Exacerbates Neurological Symptoms of Huntington Disease Mice

by Jennifer W. Bradford; Ji-Yeon Shin; Meredith Roberts; Chuan-En Wang; Guoqing Sheng; Shihua Li; Xiao-Jiang Li

2010