Chinglai Yang PhD

Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 18

  1. 1
  2. 2

Article

Characterization of Immune Responses Induced by Immunization with the HA DNA Vaccines of Two Antigenically Distinctive H5N1 HPAIV Isolates

by Yulong Gao; Zhiyuan Wen; Ke Dong; Gongxun Zhong; Xiaomei Wang; Zhigao Bu; Hualan Chen; Ling Ye; Chinglai Yang

2012

Article

An ultra-low-cost electroporator with microneedle electrodes (ePatch) for SARS-CoV-2 vaccination

by Dengning Xia; Rui Jin; Gaurav Byagathvalli; Huan Yu; Ling Ye; Chao-Yi Lu Lu; M. Saad Bhamla; Chinglai Yang; Mark Prausnitz

2021

Article

Immunization by vaccine-coated microneedle arrays protects against lethal influenza virus challenge

by Qiyun Zhu; Vladimir G. Zarnitsyn; Ling Ye; Zhiyuan Wen; Yulong Gao; Lei Pan; Ioanna Skountzou; Harvinder S. Gill; Mark R. Prausnitz; Chinglai Yang; Richard W Compans

2009

Article

Phenotypic and Genetic Characterization of Avian Influenza H5N2 Viruses with Intra- and Inter-Duck Variations in Taiwan.

by Yao-Tsun Li; Hui-Ying Ko; Chang-Chun David Lee; Ching-Yu Lai; Chuan-Liang Kao; Chinglai Yang; Won-Bo Wang; Chwan-Chuen King

2015