Bing Yao

Contact Information:

Phone: 404-727-1725

Email: bing.yao@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Asst Professor

SOM: Hum Gen: Admin

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-8 of 8

Article

Ten-Eleven Translocation Proteins Modulate the Response to Environmental Stress in Mice

by Ying Cheng; Miao Sun; Li Chen; Yujing Li; Li Lin; Bing Yao; Ziyi Li; Zhiqin Wang; Jack Chen; Zhigang Miao; Ning Xin; Luoxiu Huang; Emily Allen; Hao Wu; Xingshun Xu; Peng Jin

2018

Article

Epigenetic mechanisms in neurogenesis

by Bing Yao; Kimberly M. Christian; Chuan He; Peng Jin; Guo-li Ming; Hongjun Song

2016

Article

Brain microRNAs associated with late-life depressive symptoms are also associated with cognitive trajectory and dementia.

by Thomas Wingo; Jingjing Yang; Wen Fan; Se Min Canon; Ekaterina Sergeevna Gerasimov; Adriana Lori; Benjamin Logsdon; Bing Yao; Nicholas Seyfried; James Lah; Allan Levey; Patricia A. Boyle; Julia A. Schneider; Philip L. De Jager; David A. Bennett; Aliza Wingo

2020

Article

Epigenetic Regulations in Neuropsychiatric Disorders

by Janise N. Kuehner; Emily C. Bruggeman; Zhexing Wen; Bing Yao

2019

Article

Active N-6-Methyladenine Demethylation by DMAD Regulates Gene Expression by Coordinating with Polycomb Protein in Neurons

by Bing Yao; Yujing Li; Zhiqin Wang; Li Chen; Mickael Poidevin; Can Zhang; Li Lin; Feng Wang; Han Bao; Bin Jiao; Junghwa Lim; Ying Cheng; Luoxiu Huang; Brittany Lynn Phillips; Tianlei Xu; Ranhui Duan; Kenneth Moberg; Hao Wu; Peng Jin

2018

Article

Genome-wide antagonism between 5-hydroxymethylcytosine and DNA methylation in the adult mouse brain

by Junjie U. Guo; Keith E. Szulwach; Yijing Su; Yujing Li; Bing Yao; Zihui Xu; Joo Heon Shin; Bing Xie; Yuan Gao; Guo-li Ming; Peng Jin; Hongjun Song

2014

Article

DNA N6-methyladenine is dynamically regulated in the mouse brain following environmental stress

by Bing Yao; Ying Cheng; Zhiqin Wang; Yujing Li; Li Chen; Luoxiu Huang; Wenxin Zhang; Dahua Chen; Hao Wu; Beisha Tang; Peng Jin

2017