Bing Yao

Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 14

  1. 1
  2. 2

Article

Expression of expanded GGC repeats within NOTCH2NLC causes behavioral deficits and neurodegeneration in a mouse model of neuronal intranuclear inclusion disease

by Qiong Liu; Kailin Zhang; Yunhee Kang; Yangping Li; Penghui Deng; Yujing Li; Yun Tian; Qiying Sun; Yu Tang; Keqin Xu; Yao Zhou; Jun-Ling Wang; Jifeng Guo; Kun Xia; Qingtuan Meng; Emily Allen; Zhexing Wen; Hong Jiang; Lu Shen; Ranhui Duan; Bing Yao; Beisha Tang; Peng Jin; Yongcheng Pan

2022

Article

Brain microRNAs associated with late-life depressive symptoms are also associated with cognitive trajectory and dementia.

by Thomas Wingo; Jingjing Yang; Wen Fan; Se Min Canon; Ekaterina Sergeevna Gerasimov; Adriana Lori; Benjamin Logsdon; Bing Yao; Nicholas Seyfried; James Lah; Allan Levey; Patricia A. Boyle; Julia A. Schneider; Philip L. De Jager; David A. Bennett; Aliza Wingo

2020

Article

N6-methyladenosine dynamics in neurodevelopment and aging, and its potential role in Alzheimer's disease

by Andrew M. Shafik; Feiran Zhang; Zhenxing Guo; Qing Dai; Kinga Pajdzik; Yangping Li; Yunhee Kang; Bing Yao; Hao Wu; Chuan He; Emily Allen; Ranhui Duan; Peng Jin

2021

Article

5-hydroxymethylcytosine is dynamically regulated during forebrain organoid development and aberrantly altered in Alzheimer's disease

by Janise N. Kuehner; Junyu Chen; Emily C. Bruggeman; Feng Wang; Yangping Li; Chongchong Xu; Zachary T. McEachin; Ziyi Li; Li Chen; Chadwick Hales; Zhexing Wen; Jingjing Yang; Bing Yao

2021

Article

Epigenetic Regulations in Neuropsychiatric Disorders

by Janise N. Kuehner; Emily C. Bruggeman; Zhexing Wen; Bing Yao

2019

Article

DNA N6-methyladenine is dynamically regulated in the mouse brain following environmental stress

by Bing Yao; Ying Cheng; Zhiqin Wang; Yujing Li; Li Chen; Luoxiu Huang; Wenxin Zhang; Dahua Chen; Hao Wu; Beisha Tang; Peng Jin

2017