Adeboye O. Osunkoya MD

Contact Information:

Phone: 404-712-8411

Email: adeboye.osunkoya@emory.edu

View Emory directory entry

School/Division:

Professor

SOM: Pathology: Admin

School Of Medicine

Other Affiliations:

No affiliations have been saved.

External Links (e.g. Departmental web site, iTunes lectures, etc.):

No external links have been saved.

Degrees Held:

No degrees have been saved.

Research Interests:

No research interests have been saved.

Biography/Description of Research:

No biography information has been saved.

Works 1-10 of 42

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Article

EPLIN Downregulation Promotes Epithelial-Mesenchymal Transition in Prostate Cancer Cells and Correlates With Clinical Lymph Node Metastasis

by Shumin Zhang; Xu Wang; Adeboye O. Osunkoya; Shareen Iqbal; Zhuo Chen; Sajni Josson; Ilsa M. Coleman; Peter S. Nelson; Yongqiang A. Wang; Ruoxiang Wang; Dong M Shin; Fray F. Marshall; Omer Kucuk; Leland W. K. Chung; Haiyen E. Zhau; Daqing Wu; Susan Muller; Zhengjia Chen

2011

Article

LIV-1 Promotes Prostate Cancer Epithelial-to-Mesenchymal Transition and Metastasis through HB-EGF Shedding and EGFR-Mediated ERK Signaling

by Hui-Len Lue; Xiaojian Yang; Ruoxiang Wang; Wei Ping Qian; Roy Z.H. Xu; Robert Lyles; Adeboye Osunkoya; Binhua P. Zhou; Robert L. Vessella; Majd Zayzafoon; Zhi-Ren Liu; Haiyen E. Zhau; Leland W.K. Chung

2011